PSA International Pte Ltd (PSA) ผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือชั้นแนวหน้าสัญชาติสิงคโปร์ เปิดเผยข้อมูลปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประจำปี 2018 โดยมียอดสูงถึง 81 ล้านทีอียู คิดเป็นสัดส่วนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า 9.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2017 โดยตู้สินค้าจำนวน 36.31 ล้านทีอียู เป็นปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือของ PSA Singapore คิดเป็นสัดส่วนการเติบโต 8.9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือในเครือของ PSA นอกประเทศสิงค์โปร์ มีปริมาณ 44.69 ล้านทีอียู หรือคิดเป็นสัดส่วนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า 9.3 เปอร์เซ็นต์

Mr. Tan Chong Meng ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท PSA กล่าวถึงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาว่า “ในปี 2018 อุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้าระดับโลกเติบโตอย่างเชื่องช้า เนื่องจากปัญหากำแพงภาษีที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างความโปร่งใสให้แก่ซัพพลายเชนทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล”

“บริษัทในเครือ PSA สามารถเติบโตขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เนื่องจากการสนับสนุนของลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลก ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ PSA จะมุ่งมั่นต่อยอดเครือข่ายท่าเรือทั่วโลก พร้อมกับร่วมสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ออนไลน์ ซึ่งเชื่อมต่ออุตสาหกรรมเพื่อการดำเนินงานที่สอดประสาน” Mr. Chong Meng กล่าวเสริม