PSA International ผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือชั้นแนวหน้าของสิงคโปร์ และ SATS ผู้ให้บริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่องบินรายใหญ่แห่งสิงคโปร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งแบบไร้รอยต่อแก่เจ้าของสินค้าและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับซัพพลายเชนเท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดันสิงคโปร์ขึ้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอีกด้วย

ในฐานะหน่วยงานชั้นนำด้านการขนส่งทางทะเลและทางอากาศของประเทศ PSA และ SATS ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อยกระดับสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศของโลก พร้อมเปิดทางให้กับโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมซัพพลายเชนใหม่ๆ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ยังจะได้รับประโยชน์จากระบบการขนส่งที่ไร้รอยต่อระหว่างทางทะเลและทางอากาศ และระยะเวลาในการดำเนินการที่สั้นลง นำมาซึ่งประสิทธิภาพทางซัพพลายเชนที่ดียิ่งขึ้น ต้นทุนด้านการขนส่งที่ลดลง และการส่งมอบสินค้าที่เร็วขึ้น

PSA และ SATS จะทำงานร่วมกันในแผนงานต่างๆ ที่เป็นการดำเนินการข้ามอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการอำนวยความสำดวกให้กับสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และอี-คอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในแบบ ‘Yard-to-Port’ การขยายระบบเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน หรือการปรับปรุงระบบติดตามการขนส่งสินค้าร่วมกัน ความร่วมมือกันครั้งนี้จะเพิ่มความโปร่งใสทางด้านข้อมูลและลดความยุ่งยากในการขนส่งสินค้าข้ามเขตการค้าเสรีต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น SATS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการยกขนสินค้าในสนามบินที่ได้รับอนุญาตจาก EU ให้ดำเนินการยกขนเนื้อที่มีการถ่ายลำในระหว่างการขนส่งระหว่างนิวซีแลนด์และ EU บริการดังกล่าวนี้ของ SATS ยังสามารถขยายขอบเขตไปสู่เส้นทางการค้าใหม่ๆ ภายใต้เครือข่ายของทั้งสองบริษัทได้อีกด้วย

นอกจากความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าแล้ว SATS และ PSA จะผนวกระบบข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านกฏระเบียบการขนส่งและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ระบบ COSYS+ ซึ่งเป็นระบบการจัดการสินค้าของ SAT จะเชื่อมต่อกับระบบ CALISTA™ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านซัพพลายเชนของ PSA เพื่อความโปร่งใสและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการติดตามข้อมูลการขนส่ง