บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวเรือเดินสมุทรลำใหม่ ‘ลลิตภูมิ’ (LALIT BHUM) มูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งพันล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกองเรือเดินสมุทรจำนวน 48 ลำ สำหรับให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล

โดยงานพิธีตั้งชื่อเรือ LALIT BHUM ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของเรือ รวมทั้งมีการสาธิตการใช้เครื่องมือต่างๆ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการใช้ชีวิตบนเรือ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

เรือ LALIT BHUM มีขนาดความยาว 172 เมตร กว้าง 27.50 เมตร สูง 45.30 เมตร ทำความเร็วได้ 21 น็อต สามารถบรรทุกสินค้าได้ 1,668 ทีอียู และมีลูกเรือประจำทั้งหมด 18 คน โดยจุดเด่นของเรือลำนี้ คือ มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น สามารถประหยัดน้ำมันลดลงจากเรือในระดับเดียวกันที่ผลิตก่อนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกนั้นลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ เรือลำดังกล่าว ยังได้มีการติดตั้งเครื่องกรองไอเสีย เพื่อช่วยลดปริมาณกำมะถันที่เรือปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยาศปกติ 3.5 เปอร์เซ็นต์ จนเหลือไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำอับเฉา เพื่อป้องกันผลกระทบจากการปล่อยน้ำสู่ทะเล ที่มีสัตว์น้ำต่างถิ่นอาศัยอยู่ ซึ่งจะทำลายความสมดุลทางชีวภาพในพื้นที่นั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยตู้สินค้าสัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียว ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 40 ปี มีบริการหลัก 5 ประเภท ได้แก่ เจ้าของเรือเดินสมุทร (Ship Owner) รับบริหารจัดการเรือเดินสมุทร (Ship Operator) การดูแลรักษาเรือเดินสมุทร (Ship Management) ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Logistics) และธุรกิจเจ้าของท่าเรือ (Port Operator) ทั้งในกรุงเทพฯ และแหลมฉบัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทในเครือ เพื่อมอบบริการที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า เช่น ธุรกิจลานบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก ธุรกิจโกดังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจลานตู้สินค้าพร้อมรถพ่วงจำนวนหนึ่ง และธุรกิจท่าเรือบก เป็นต้น