เคล็ด(ไม่)ลับ: ขนส่งตู้สินค้าเย็นทางบกอย่างไรให้คงคุณภาพสินค้าตลอด Cool Chain

0
474

การขนส่งตู้เย็นทางบก (Reefer trucking) นับเป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่คอยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาโดยตลอด ด้วยความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าภายในตู้ทำให้ตู้สินค้าเย็นถูกนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าที่จำเป็นต้องจัดเก็บภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดตลอดการขนส่ง อาทิ อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์นม สินค้าเภสัชภัณฑ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท

อย่างไรก็ตาม การจะขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิด้วยโหมดการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและคงคุณภาพของสินค้าให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนั้น ผู้ปฏิบัติการจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรถบรรทุก ตู้สินค้า ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างกระบวนการยกขนหรือขนถ่ายสินค้า

LM รวบรวมแนวปฏิบัติสำหรับการจัดเตรียมความพร้อมรถบรรทุกและตู้สินค้าเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติการและลูกค้าว่าสินค้าทุกชิปเมนท์จะได้รับการจัดการและขนส่งไปถึงปลายทางอย่างถูกต้องและปลอดภัยในทุกขั้นตอน มาดูกันว่าก่อนจะดำเนินการยกขนตู้สินค้าเย็น ผู้ปฏิบัติการยกขนและขนส่งสินค้าควรจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

ทำความเข้าใจคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

ทุกคนต่างเข้าใจดีว่าสินค้าประเภทของสดเสียง่าย (perishables) จำเป็นต้องมีการขนส่งและเคลื่อนย้ายที่รวดเร็ว แต่สินค้าบางประเภทอาจมีข้อจำกัดที่ควรรู้มากกว่านั้น ดังนั้น หากมีการขนส่งสินค้าหลายประเภทในรูปแบบของ LTL หรือการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้นั้น เราจะต้องมั่นใจว่าเราเลือกใช้ตู้สินค้าเย็นที่มีการแบ่งโซนความเย็นที่หลากหลาย อีกทั้งยังต้องมีการจัดระยะห่าง ในการจัดวางสินค้าและจัดเตรียมด้านการบรรจุหีบห่อสินค้าให้เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติการยัง จำเป็นต้องเข้าใจถึงช่วงอุณหภูมิต่ำสุด-สูงสุดที่เหมาะต่อสินค้าที่ขนส่ง เพื่อจะได้จัดการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดให้แก่สินค้า

จัดการระบบหมุนเวียนอากาศ

ก่อนที่จะมีการจัดการบรรจุสินค้าในหีบห่อควรสร้างความมั่นใจว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีพื้นที่ในการหมุนเวียนอากาศที่เหมาะสม บางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการติดตั้งรางระบายอากาศบนพื้นตู้เพื่อช่วยควบคุมการไหลเวียนของอากาศจากด้านล่าง หรืออย่างน้อยหากสินค้าที่ขนส่งมีการจัดเรียงบนพื้นตู้ สินค้าควรได้รับการบรรจุในแพเล็ตเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการระบายอากาศสำหรับสินค้า

ปรับอุณหภูมิรถบรรทุกก่อนโหลดสินค้า

เนื่องจากสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิจำเป็นต้องได้รับการจัดการและจัดเก็บในช่วงอุณหภูมิที่คงที่ตลอดกระบวนการขนส่ง ดังนั้น การจัดการปรับอุณหภูมิรถรรทุกให้เย็นลงจะช่วยป้องกันการแพร่ความร้อนจากตัวรถไปยังตัวสินค้าระหว่างการขนถ่ายสินค้าซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าได้ ดังนั้น การลดอุณหภูมิรถจึงถือเป็นอีกหนึ่งข้อปฏิบัติที่ควรคำนึงถึง

โหลดสินค้าให้รวดเร็ว

หากสินค้าจำเป็นต้องมีการปรับอุณหภูมิก่อนการโหลดเข้าตู้ ผู้ปฏิบัติการจำเป็นต้องดำเนินการยกขนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าได้รับความร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการคายความร้อนขึ้นภายในตู้ในภายหลัง และส่งผลกระทบไปยังสินค้าชิ้นอื่นๆ ภายในตู้เดียวกัน

รักษาระยะห่างระหว่างสินค้าและผนังตู้

เมื่อเริ่มบรรจุสินค้า อีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรละเลยคือการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างตัวสินค้ากับผนังตู้และเพดานสินค้า นอกจากนี้ ยังรวมถึงระยะห่างระหว่างสินค้าประเภทต่างๆ ด้วย

ปฏิบัติการตามคู่มือและคำแนะนำของเจ้าของสินค้า

เจ้าของสินค้าบางรายอาจมีการจัดทำและเตรียมคู่มือในการจัดการและตรวจสอบสินค้าเย็นของตนให้แก่ผู้ปฏิบัติการนส่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขนส่งสามารถจัดการยกขนสินค้าและขนส่งได้ตามข้อกำหนดง่ายดายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยที่ไม่ปรากฎในคู่มือดังกล่าว ผู้ปฏิบัติการก็สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำในการจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดด้วย

หมั่นรักษาความสะอาดและตรวจสอบประสิทธิภาพรถบรรทุกและตู้สินค้า

แม้ในช่วงที่ไม่ได้มีการใช้งานตู้สินค้าเย็น แต่ผู้ปฏิบัติการก็ควรหมั่นทำความสะอาดและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของตู้สินค้าและรถบรรทุกอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งรถบรรทุกและตู้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่