Rhenus Logistics Thailand โชว์ผลงานส่งมอบสินค้าข้ามพรมแดนจากประเทศไทยสู่ประเทศลาว

0
414
Rhenus Thailand Completes Cross-border Project Move to Laos

Rhenus Thailand ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำ เดินหน้าโชว์ผลงาน แสดงประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ผ่านความสำเร็จของการปฏิบัติการส่งมอบสินค้าจากประเทศไทยสู่ สปป. ลาว ในโครงการขนส่งเครื่องจักรบำบัดน้ำเสียขนาด 50 cbm. ไปยังปลายทางในแขวงอุดมไซ สปป. ลาว

โดยความท้าทายในปฏิบัติการข้ามพรมแดนครั้งนี้ คือข้อกำหนดและกฏระเบียบภายในท้องถิ่นสำหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษไปยังแขวงอุดมไซ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษจากภาครัฐในเมืองเวียงจันทน์ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเตรียมการล่วงหน้าทุกขั้นตอนให้ครอบคลุม และต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเมืองเวียงจันทน์หลายฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า ณ เขตพรมแดนแขวงอุดมไซ

ในการนี้ การปฏิบัติการขนส่งสินค้านี้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรในประเทศไทย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่