Sahathai Terminal ร่วมแสดงความยินดีกับสายการเดินเรือ ONE กับการเข้าเทียบท่าครั้งแรกของเรือ ONE Columba ซึ่งให้บริการตรงจากประเทศไทยสู่ทวีปยุโรป

โดยการขนส่งสินค้าในครั้งนี้ บริษัท Bangkok Barge Service (BBS) และ Bangkok Barge Terminal (BBT) บริษัทในเครือ สหไทย เทอร์มินอล ได้ร่วมให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือบาร์จไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อยกขนขึ้นเรือ ONE Columba ด้วย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขนถ่ายสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ ไปท่าเรือแหลมฉบังที่มีความสะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม