เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะตัวแทนหน่วยรักษาความปลอดภัยชายฝั่งสหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard หรือ USCG) และตัวแทนจากกรมเจ้าท่า เข้าตรวจเยี่ยมงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ เพื่อสังเกตการณ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือไทยตามข้อกำหนดประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code) ในด้านต่างๆ อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่าเรือ การควบคุมการผ่านเข้าออกเขตท่าเรือ

นับตั้งแต่มีการตรวจเยี่ยมของทาง USCG ครั้งก่อนหน้าเมื่อปี 2016 ท่าเรือสหไทยฯ ได้พยายามพัฒนาและปฏิบัติตามข้อบังคับ ISPS Code ตามคำแนะนำของ USCG อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด รวมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล หรือ The Global Security Verification (GSV) ซึ่งเทียบเท่ากับ C-TPAT ของสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือสหไทยฯ ไปยังสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่นๆ

สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ทางท่าเรือสหไทยฯ ได้รับคำชื่นชมในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกท่าเรือ การตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์รวมไปถึงระบบป้องกันการโจรกรรมและโจมตีข้อมูลผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ท่าเรือสหไทยฯ ยังได้รับเหรียญที่ระลึกจากทาง USCG อีกด้วย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่