เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2020 คณะผู้บริหารจากบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณมินทร์รวี โพธิ์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ได้ให้การตอนรับ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคุณวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง เลขานุการกรม และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาภายในสหไทย เทอร์มินอล

โดยปัจจุบัน ภายในพื้นที่ท่าเรือของ สหไทย เทอร์มินอล มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคอยประจำการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยสามารถตรวจปล่อยสินค้าประเภทอาหารและยา และสินค้าเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกกับผู้นำเข้าสินค้าประเภทอาหารและยา รวมทั้งสินค้าประเภทเภสัชเคมีภัณฑ์มากขึ้น

ในระหว่างการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในการให้บริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการ ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่