เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท Siam Pattana Maritime (SPM) ในเครือ Siam ECL และบริษัท Eastern Car Line (ECL) ได้ชนะการประมูลและเซ็นสัญญากับบริษัท M.C.S Steel ในการให้บริการขนส่งเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่จากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 โดยมีมูลค่าสัญญารวมประมาณ 100 ล้านบาท ในขณะที่ SPM จะรับหน้าที่ขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพ ไปยังท่าเรือ Chiba, Yokohama และ Hokkaido

เนื่องจากสินค้าประเภทเหล็กโครงสร้าง เป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าที่สูง จึงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษในการขนส่ง และด้วยประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าโครงการขนาดใหญ่มายาวนานกว่าทศวรรษ Siam Pattana Maritime และ Siam ECL จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้าให้เป็นผู้ให้บริการขนส่งในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรก และคาดการณ์ว่าตลอดปี 2021 นี้ บริษัทฯ จะสามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้กับบริษัทคู่ค้า รวมจำนวน 15-16 เที่ยว คิดเป็นมูลค่าโดยรวมกว่า 200 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขยายกองเรือเพื่อให้บริการในเส้นทางใกล้เคียงเพิ่มอีกด้วย

คุณ ธนิต หาญเบญจพงศ์ กรรมการบริษัท Siam Pattana Maritime ได้กล่าวเสริมว่า “บริษัทของเรานั้นได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในด้านการบริการขนส่งระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับประสบการณ์ในการจัดการขนส่งสินค้าโครงการขนาดใหญ่ และการชนะการประมูลในโครงการใหญ่หลายครั้ง ทางบริษัทหวังว่าจะได้ช่วยเสริมทัพในการเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และช่วยส่งเสริมสินค้าของโครงการต่างๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคต”

นอกจากนี้ทาง บริษัท Siam Pattana Maritime  ยังมีบริการเรือสัญชาติไทย (Thai Flag Vessel) และกองเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือสัญชาติไทย (Sub Thai Vessel) สำหรับให้บริการขนส่งสินค้าโดยมีเส้นทางการให้บริการจากประเทศญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม มายังประเทศไทย รวมถึงเส้นทางการส่งออกไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า บังคลาเทศ และอินเดีย เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าโครงการต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย

เนื่องจากสินค้าประเภทเหล็กโครงสร้าง เป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าที่สูง จึงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษในการขนส่ง และด้วยประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าโครงการขนาดใหญ่มายาวนานกว่าทศวรรษ Siam Pattana Maritime และ Siam ECL จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้าให้เป็นผู้ให้บริการขนส่งในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรก และคาดการณ์ว่าตลอดปี 2021 นี้ บริษัทฯ จะสามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้กับบริษัทคู่ค้า รวมจำนวน 15-16 เที่ยว คิดเป็นมูลค่าโดยรวมกว่า 200 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขยายกองเรือเพื่อให้บริการในเส้นทางใกล้เคียงเพิ่มอีกด้วย

คุณ ธนิต หาญเบญจพงศ์ กรรมการบริษัท Siam Pattana Maritime

คุณ ธนิต หาญเบญจพงศ์ กรรมการบริษัท Siam Pattana Maritime ได้กล่าวเสริมว่า “บริษัทของเรานั้นได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในด้านการบริการขนส่งระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับประสบการณ์ในการจัดการขนส่งสินค้าโครงการขนาดใหญ่ และการชนะการประมูลในโครงการใหญ่หลายครั้ง ทางบริษัทหวังว่าจะได้ช่วยเสริมทัพในการเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และช่วยส่งเสริมสินค้าของโครงการต่างๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคต”

นอกจากนี้ทาง บริษัท Siam Pattana Maritime  ยังมีบริการเรือสัญชาติไทย (Thai Flag Vessel) และกองเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือสัญชาติไทย (Sub Thai Vessel) สำหรับให้บริการขนส่งสินค้าโดยมีเส้นทางการให้บริการจากประเทศญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม มายังประเทศไทย รวมถึงเส้นทางการส่งออกไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า บังคลาเทศ และอินเดีย เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าโครงการต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่