เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ว่าการรถไฟอาเซียน ครั้งที่ 41 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของรถไฟในภูมิภาคอาเซียน โดยมี Mr. Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน และมีผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่การรถไฟจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม รวมถึงผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน กว่า 250 คน

คุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟทั้ง 8 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นปีแรก

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว Website ของการรถไฟอาเซียน (ASEAN Railways Portal) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการรถไฟของประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก

ที่ผ่านมา ประเทศไทย โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางกับประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก และส่งมอบรถดีเซลรางให้ประเทศกัมพูชา

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ สปป. ลาว โดยการเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังไทย – ลาว และยังมีโครงการรถไฟไทย-จีน ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 ส่วนประเทศมาเลเซีย การรถไฟฯ ก็ได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับรถไฟสายสุไหงโกลก – ปาซีร์มัส โดยจะฟื้นฟูรถไฟสายนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยอีกด้วย