การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับลดค่าบริการขนส่งตู้สินค้าทางรางระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ICD ลาดกระบัง) และท่าเรือแหลมฉบัง นำเสนอทางเลือกในการขนส่งสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ในราคาที่น่าดึงดูด

สำหรับการขนส่งตู้สินค้าทางรางจาก ICD ลาดกระบังถึงท่าเรือแหลมฉบัง รฟท. ได้ปรับลดค่าบริการลง 14 เปอร์เซ็นต์ และลดค่าบริการขนส่งสินค้าสำหรับเที่ยวกลับจากแหลมฉบังมายัง ICD ลาดกระบังลงถึง 28 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ประกาศใช้อัตราค่าบริการใหม่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการขนส่งทางรางของ รฟท. ไม่เพียงแต่ได้รับผลประโยชน์จากราคาค่าขนส่งที่ถูกลง แต่ยังสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างยืดหยุ่น จากรอบการขนส่งที่มากถึง 22 ขบวนไป-กลับต่อวัน โดย ICD ลาดกระบังสามารถขยายรอบการขนส่งได้สูงสุดถึง 30 ขบวนไปกลับต่อวัน แต่ละขบวนบรรทุกตู้สินค้าได้ 64 ตู้ และสามารถขยายได้ถึง 70 ตู้ต่อขบวน ด้วยระยะเวลาเดินทางสามชั่วโมงต่อเที่ยว ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางตรงเวลา อีกทั้งยังปลอดภัยด้วยระบบประกันภัยตู้สินค้าที่ รฟท. มอบให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริการขนส่งตู้สินค้าทางรางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบังนั้น ยังช่วยลดความแออัดของท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ส่งเสริมการใช้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบัง และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง เมื่อเทียบกับโหมดการขนส่งอื่นๆ โดย รฟท. ได้ตั้งเป้าในการเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในปี 2027