เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณพนักงานที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างหนักและเป็นกำลังสำคัญ ที่ขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

โดยภายในงานมีการแสดงจากตัวแทนพนักงานจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีการจับสลากแจกรางวัลมากมาย ซึ่งช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพนักงาน