สมาคมป้องกันทรัพย์สินที่มีการขนส่ง (Transported Asset Protection Association) หรือ TAPA เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสินค้าในประเทศแอฟริกาใต้ โดยสมาคมฯ ได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศร่วมแบ่งปันข้อมูลอาชญากรรม และส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานขององค์กร โรงงาน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

โดยวาระการประชุมของ South Africa Regional Conference ประจำปี 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม ณ จังหวัด Gauteng ประเทศแอฟริกาใต้ จะเป็นการนำเสนอข้อมูลจากองค์กรโลจิสติกส์  ผู้ให้บริการที่จอดรถพร้อมการรักษาความปลอดภัย การป้องกันความเสี่ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับ ซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การใช้ความรุนแรงในการโจรกรรมรถบรรทุกสินค้าและวิธีการป้องกันเหตุ การศึกษาและจดจำรูปแบบพฤติกรรม การสมรู้ร่วมคิดของพนักงานในการโจรกรรมสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอาวุธปืนและกฎหมายอาญา

อนึ่ง สมาคม TAPA ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมสินค้าในซัพพลายเชน ซึ่งก่อความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน บริษัทกว่า 800 แห่งทั่วโลกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ อาทิ ผู้ผลิตและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก รวมถึงองค์กร SME, ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า และผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า พร้อมผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง