สมาชิกพันธมิตรสายการเดินเรือ THE Alliance ได้แก่ สายการเดินเรือ Hapag-Lloyd, Ocean Network Express และ Yang Ming ต้อนรับสายการเดินเรือ Hyundai Merchant Marine (HMM) เข้าเป็นสมาชิกรายสำคัญของกลุ่มพันธมิตร

การที่ THE Alliance ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการกลางกำกับดูแลกิจการพาณิชย์นาวีแห่งสหรัฐอเมริกา (FMC) ให้ HMM เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรในครั้งนี้ ส่งผลให้ THE Alliance สามารถยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2020 ทั้งนี้ จากพื้นฐานเครือข่ายของ THE Alliance เดิมที่มีความครอบคลุมอยู่แล้ว การพัฒนาบริการในครั้งนี้จะเพิ่มความถี่ของรอบการเดินเรือบางส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับบริการขนส่งเส้นทางตรงไปยังท่าเรือปลายทางที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงบริการดังต่อไปนี้

  • เปิดเส้นทางเดินเรือใหม่แบบลูกตุ้ม (Pendulum Service) แทนบริการ FE5 ที่ขนส่งเชื่อมต่อระหว่างเอเชียและยุโรป และบริการ PS7 ในเส้นทาง Transpacific ด้วยบริการที่ออกแบบขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในภายหลัง บริการนี้จะใช้เรือขนส่งสินค้าที่ทันสมัยและมีขนาดระวางมากกว่า 14,000 ทีอียู จำนวนทั้งสิน 18 ลำ รวมทั้งเพิ่มรอบการเดินเรือรายสัปดาห์ในเส้นทาง Transpacific ครอบคลุมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ซึ่งทำให้บริการทั้งหมดในเส้นทางการค้านี้เพิ่มขึ้นเป็นสามบริการ โดยนับรวมกับบริการ FP1 และ PS3 ที่มีอยู่แต่เดิม
  • ปรับปรุงบริการ PS3 ให้ครอบคลุมท่าเรือ Haiphong โดยตรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบริการและมอบตัวเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า
  • ขยายบริการในเส้นทาง Transpacific โดยเพิ่มความครอบคลุมในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือของบริการ PS8 ใหม่ ให้เน้นไปที่บริเวณตอนกลางของประเทศจีน และประเทศเกาหลี (รวมถึงเมือง Incheon) เป็นหลัก โดยจะเริ่มปฏิบัติการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2020
  • เพิ่มเรือขนาดระวางมากกว่า 20,000 ทีอียู จำนวนสองลำ สำหรับเส้นทางการค้าเอเชีย-ยุโรป ในบริการ FE2 และ FE4 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านต้นทุนการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม