หน้าแรก ข่าว สายการเดินเรือ CMA CGM Group กระชับการควบคุมชิปเมนท์ สานต่อพันธกิจปกป้องชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

CMA CGM Group กระชับการควบคุมชิปเมนท์ สานต่อพันธกิจปกป้องชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

CMA CGM Group กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและโลจิสติกส์ชั้นนำจากฝรั่งเศส ตัดสินใจเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการขนส่งชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

โดยในการกระชับความเข้มงวดของกระบวนการขนส่งสินค้าพิเศษดังกล่าวนี้ ผู้ส่งสินค้าต้องระบุอย่างชัดเจนว่าสินค้าที่ต้องการขนส่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของอนุสัญญา CITES หรือไม่ และในกรณีที่เหมาะสม ให้แสดงหนังสืออนุญาตส่งออกสำหรับสินค้าที่จัดส่ง ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหรือสัตว์ก็ตาม

นอกจากนี้ CMA CGM Group ยังเตรียมการจัดทำรายชื่อ ‘บัญชีดำ’ สำหรับผู้ส่งออกที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย พร้อมเติมความเข้มข้นในการฝึกอบรมตัวแทนขายทั่วโลก และเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบ ‘know-your-customer’ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยประสานความร่วมมือกับ CMA CGM Academy และ CITES

จากข้อสงสัยในการลักลอบขนส่งไม้พะยูงจากประเทศแกมเบียโดยไม่มีการสำแดงหลายครั้ง กลุ่มบริษัทฯ จึงตัดสินใจระงับการส่งออกท่อนไม้จากประเทศดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศต่อไปในอนาคต ไม้พะยูงเป็นไม้เนื้อแข็งที่อยู่ในความคุ้มครองของอนุสัญญา CITES เนื่องจากมีราคาแพงและเป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีการลักลอบขนส่งในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเชื่อว่ามีส่วนกระตุ้นให้เกิดการทำลายป่าในแอฟริกาตะวันตกด้วย

มาตรการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด เป็นการแสดงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมของ CMA CGM Group อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความแข็งแกร่งให้กับนโยบาย CSR ของกลุ่มฯ พร้อมแสดงจุดยืนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและปกป้องอนาคตของโลกอีกด้วย

Thanathas Akkhachotkawanich
Bangkok grew, Australian aged, Silicon Valley matured, this aspiring writer adds flavor to our team with his aspiring smile and quill-tip talents.

Must Read

OOCL ปรับปรุงบริการ CIX3 ยกระดับบริการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงจีนและอนุทวีปอินเดีย

OOCL ผู้ให้บริการขนส่งตู้สินค้าชั้นนำจากฮ่องกง ขยายการให้บริการขนส่งตู้สินค้าในเส้นทางระหว่างประเทศจีนและอนุทวีปอินเดีย ด้วยบริการ China India Express 3 (CIX3) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเส้นทาง Intra-Asia โดยบริการ CIX3 โฉมใหม่นี้ จะเพิ่มท่าเรือ Xingang และ Busan ในเส้นทางการบริการ...

MSC ประเดิมขนส่งผลไม้ตระกูลส้มจากชิลีสู่จีนเป็นครั้งแรก

ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา MSC Mediterranean Shipping Company สายการเดินเรือชั้นนำระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นคร Geneva สวิตเซอร์แลนด์ ได้ดำเนินการขนส่งผลไม้ตระกูลส้มจำนวน 25 ตัน จากประเทศชิลีไปยังฮ่องกง ผ่านบริการ INCA ที่เชื่อมโยงเอเชียและลาตินอเมริกาเข้าด้วยกัน โดยการขนส่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการส่งผลไม้ตระกูลส้มจากชิลีมายังประเทศจีน ผลไม้ตระกูลส้มนับเป็นสินค้าส่งออกทางการเกษตรที่สำคัญของชิลี โดยชิลีนับเป็นประเทศที่ส่งออกผลไม้ตระกูลส้มอันดับสองในซีกโลกใต้ รองจากแอฟริกาใต้...

ท่าเรือ Los Angeles จับมือ CMA CGM Group บริจาคหน้ากากอนามัย 75,000 ชิ้น แก่แรงงานภาคเกษตรในสหรัฐฯ

ท่าเรือ Los Angeles, Logistics Victory Los Angeles (LoVLA) แพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของ Los Angeles  และ CMA CGM Group ผู้นำด้านการขนส่งสินค้าทางเรือและโลจิสติกส์จากฝรั่งเศส ได้ร่วมกันบริจาคหน้ากากกรองฝุ่นจำนวน 75,000 ชิ้น ให้กับ United Farm...

ONE เปิดบริการ JCV เชื่อมญี่ปุ่น-จีน-เวียดนาม

สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) เปิดตัวบริการ JCV เชื่อมต่อจีน และญี่ปุ่น สู่นคร Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม เพื่อยกระดับเครือข่ายบริการในภูมิภาคเอเชีย โดย JCV ถือเป็นบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงบริการแรกจาก Shanghai ไปยัง Ho Chi...

ONE เปิดบริการ KRX เชื่อมเกาหลี – รัสเซีย

สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) เปิดบริการ KRX ให้บริการขนส่งระยะสั้นระหว่างท่าเรือ Pusan ประเทศเกาหลีใต้ กับท่าเรือภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย ได้แก่ Vladivostok และ Vostochny บริการใหม่นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเชื่อมต่อระหว่างรัสเซียและเอเชีย และยกระดับความสามารถในการเชื่อมต่อรัสเซียไปยังปลายทางทั่วโลก ผ่านเครือข่ายบริการของสายการเดินเรือฯ...