บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (TIPS) บริษัทผู้ประกอบการท่าเทียบเรือชั้นนำเดินหน้าต่อยอดธุรกิจผ่านการลงทุนนำเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์อันทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติการลานตู้สินค้า TIPS CD1 และคลังสินค้า เพื่อเน้นย้ำประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ

นอกเหนือจากธุรกิจการปฏิบัติการท่าเทียบเรือที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลมากว่า 20 ปี บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (TIPS) ยังเปิดให้บริการ ลานตู้สินค้า และคลังสินค้า (TIPS CD1&Warehouse) เพื่อส่งมอบบริการระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสายการเดินเรือ บริษัท ผู้รับจัดการสินค้า บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ตลอดจนผู้นำเข้า-ส่งออก

LM มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสรายุทธ ตี่ด้วง ผู้จัดการฝ่ายลานตู้เปล่าและคลังสินค้า บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด เกี่ยวกับแนวทางในการให้บริการลานตู้สินค้า TIPS CD1 และคลังสินค้า รวมไปถึงการลงทุนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติการลานตู้สินค้า เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางทะเล และธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันความเสียหายของสินค้าในกระบวนการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตู้สินค้าแต่ละตู้สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายประเภทและถูกนำไปใช้บรรจุสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าไปยังปลายทางที่หลากหลาย ดังนั้น ตู้สินค้าที่จะนำไปใช้ในการบรรจุสินค้าจึงต้องมีคุณภาพที่ดี สะอาด ได้มาตรฐาน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วยความเข้าใจในความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าอย่างลึกซึ้ง TIPS จึงได้เปิดให้บริการลานตู้สินค้าเปล่า ซึ่งครอบคลุมถึงบริการจัดเก็บ ล้าง และซ่อมบำรุงตู้สินค้า รวมไปถึงบริการคลังสินค้า การบรรจุสินค้าเข้าตู้ (stuffing) และการนำสินค้าออกจากตู้ (unstuffing)

คุณสรายุทธ ตี่ด้วง

Continued Investment in Technologies
TIPS ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อเน้นย้ำประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ยกขนสินค้าภายในลานตู้และคลังสินค้าที่ครบถ้วน ครอบคลุมตู้สินค้าทุกขนาด เช่น เครื่องมือยกขนตู้เปล่า ขนาด 9 ตัน จำนวน 10 ตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยเพียงสี่ปีเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนติดตั้งซอฟท์แวร์ SPARCS N4 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่รับตู้สินค้าเข้าไปยังลานตู้สินค้า ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งช่วยให้การวางแผนและการปฏิบัติการลานตู้ของ TIPS สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ระบบปฏิบัติการของ SPARCS N4 ทำให้เราสามารถบันทึกประวัติการดำเนินการ การเคลื่อนย้ายตู้สินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตู้สินค้าทุกตู้นับตั้งแต่นำเข้ามาในพื้นที่ลานตู้สินค้าของเรา โดยประโยชน์หลักๆ ที่เราได้รับจากการนำซอฟท์แวร์อันทันสมัยนี้เข้ามาใช้ก็คือ เราสามารถติดตามประวัติการซ่อมตู้ ล้างตู้ และการคัดแยกเกรดตู้สินค้า ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการและการส่งมอบตู้ให้กับลูกค้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ โดยใช้แรงงานคนน้อยลง ขณะที่ประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้น” คุณสรายุทธ กล่าว

นอกจากนี้ ด้วยความสามารถของระบบ SPARCS N4 ที่สามารถจัดการข้อมูลคำแนะนำการจัดการตู้สินค้าที่ลูกค้าส่งมาให้ล่วงหน้า (pre-advice) ได้นั้น ยังช่วยให้ฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการของ TIPS สามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและมีคุณภาพ

คุณสรายุทธ กล่าวว่า “ตู้สินค้าแต่ละตู้ที่นำเข้ามายังลานซ่อม จะมีกิจกรรมหลักๆ คือ ยกขนลงลาน ตรวจสอบ ซ่อมแซม ส่งไปยังลานล้าง และยกไปยังลานเก็บตู้ ซึ่งระบบปฏิบัติการที่เราใช้จะสามารถบันทึกกิจกรรมทุกอย่างไว้ โดยสามารถระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้สั่งงาน ตู้สินค้ามีการยกขนในวันและเวลาใด ช่วยให้เราทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เนื่องจากการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้ทุกครั้งจะมีต้นทุนเสมอ เมื่อเรามีระบบปฏิบัติการนี้เข้ามาช่วยในการทำงาน เราจึงสามารถจัดการและวางแผนล่วงหน้าได้ว่า หลังจากซ่อมตู้สินค้าเสร็จ จะมีการยกขนและจัดเก็บตู้สินค้าไปยังจุดไหน เราสามารถวางแผนและจัดหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดได้ ป้องกันการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน และขจัดปัญหาการเคลื่อนย้ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป นั่นหมายความว่าระบบปฏิบัติการนี้เข้ามาช่วยทั้งในส่วนของการวางแผนจัดวางตู้สินค้าในลาน การควบคุมการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า และการปฏิบัติการในลานตู้สินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

นอกเหนือจากการนำระบบปฏิบัติการอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติการแล้ว TIPS ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบพื้นของลานตู้สินค้าให้เป็นพื้นคอนกรีตทั่วทั้งพื้นที่อีกด้วย โดยคุณสรายุทธได้อธิบายให้เราฟังว่า “การที่ระบบพื้นทั่วทั้งลานตู้สินค้าของเราเป็นคอนกรีต 100 เปอร์เซ็นต์นั้น ช่วยให้การปฏิบัติการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้ามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นคอนกรีตสามารถรองรับน้ำหนักของรถยกตู้สินค้าซึ่งมีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี จึงลดปัญหาพื้นผิวผุพัง ซึ่งอาจส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดการยกขนตู้สินค้าของรถยก อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความเสียหายในขั้นตอนการปฏิบัติการด้วย”

Professional Services

จากประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มายาวนานกว่า 25 ปี อีกทั้งยังได้รับใบรับรอง Container Inspector’s Certificate จาก Institute of Inter-national Container Lessors ทำให้คุณสรายุทธมีทั้งความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงานลานตู้สินค้าเปล่าและคลังสินค้า อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าสายการเดินเรือ บริษัทผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า และผู้นำเข้า-ส่งออกด้วยดีตลอดมา

“ที่ TIPS เราปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมฯ เรามีการควบคุมดูแลพนักงานด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมทั้งด้านการปฏิบัติการและการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการจัดการ ตรวจสอบ ล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า รวมไปถึงบริการด้านคลังสินค้า และบริการเสริมทุกประเภทของเราจะมีคุณภาพบริการที่ดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ”

Strategic Location
TIPS ไม่เพียงดำเนินงานและให้บริการด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้า สินค้า และตู้สินค้าทุกตู้เท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของความต่อเนื่องของการให้บริการ เนื่องจากที่ตั้งของ TIPS CD1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรือซึ่งจัดสรรขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจด้านการซ่อมแซมและล้างตู้โดยเฉพาะจึงทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติการและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยชั่วโมงให้บริการที่ยาวนานกว่า

“เนื่องจากลานตู้สินค้าเปล่า TIPS CD1 ของเราตั้งอยู่ในพื้นที่โซน 7 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางท่าเรือจัดสรรให้สามารถประกอบธุรกิจซ่อมแซมและล้างตู้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางเสียงหรือก่อปัญหาฝุ่นควันแก่ชุมชนโดยรอบ ทำให้บริษัทฯ สามารถเปิดให้บริการด้วยชั่วโมงปฏิบัติการที่ยาวนานกว่า ตั้งแต่ 07:30 น. ไปจนถึง 23:30 น. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราในด้านการปฏิบัติการและเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าได้ด้วยชั่วโมงบริการที่ยาวนานและยืดหยุ่น อีกทั้งเรายังมีพื้นที่ที่กว้างถึง 70 ไร่ จึงทำให้ลานตู้สินค้า TIPS CD1 สามารถรองรับตู้สินค้าเปล่าได้มากถึง 13,000 ทีอียู”

การที่ TIPS CD1 มีพื้นที่ขนาดกว้างขวาง มีความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้เป็นจำนวนมาก มีที่ตั้งอยู่ภายในท่าเรือแหลมฉบัง และมีชั่วโมงการให้บริการที่ยาวนาน สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น โอกาส และสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งและลูกค้าทุกรายสามารถวาง แผนการนำตู้สินค้าหนักเข้าไปส่งยังท่าเทียบเรือทุกแห่งในแหลมฉบัง และวนรถเข้าไปรับตู้เปล่ากลับไปยังโรงงานได้โดยมีความยืดหยุ่นด้านเวลามากขึ้น ขณะเดียวกันหากลูกค้าวางแผนนำตู้สินค้าเปล่า เข้าไปส่งที่ลานตู้สินค้า TIPS CD1 พวกเขาก็ยังสามารถเข้าไปรับตู้สินค้าหนักที่ท่าเทียบเรือกลับไปยังโรงงานได้ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติการของลูกค้ามีประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนเชื้อเพลิงพลังงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

นอกเหนือจากความสามารถในการจัดการตู้สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการนำเสนอข้อได้เปรียบต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการลานตู้สินค้าเปล่าแล้ว TIPS ยังนำเสนอบริการคลังสินค้า TIPS Warehouse ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ติดกับลานตู้สินค้า TIPS CD1 ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าจากลานตู้ไปยังคลังสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าสำหรับการส่งออก อีกทั้ง TIPS ยังเปิดให้บริการเสริมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้นำเข้าและส่งออกอย่างเต็มที่ อาทิ บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้ (stuffing) และนำสินค้าออกจากตู้ (unstuffing) ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์การจัดการยกขนสินค้าที่ครบครัน

จากประสบการณ์การให้บริการในอุตสาหกรรมฯ มาอย่างยาวนาน ด้วยคุณภาพบริการที่ดีและการปฏิบัติการอย่างเป็นมืออาชีพ TIPS ได้ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรหลักให้กับพนักงานทุกคนเสมอ ภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมหลักขององค์กรที่มีอยู่ว่า ‘สุภาพและถ่อมตน ฝึกคนมีวินัย ใส่ใจคิดเชิงรุก สนุกมีส่วนร่วม ศูนย์รวมมืออาชีพ จิตสำนึกความปลอดภัย’ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้พนักงานทุกฝ่ายร่วมใจกันให้บริการอย่างดีที่สุด ขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารของบริษัท TIPS ก็มุ่งมั่นพัฒนาบริการและลงทุน ไปกับเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการอยู่เสมอ