เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคมและพนักงาน บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด โดยคุณเกรียงศักดิ์ คล้ายทอง ผู้จัดการส่วนบริหารและทรัพยากรมนุษย์ ประธานชมรมกิจกรรมเพื่อสังคมและพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการสานฝันจากพี่สู่น้อง ปีที่ 15 / 2562 พร้อมสมาชิกชมรม และพนักงานร่วมกันนำสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทาสีอาคารเรียน และสนามเด็กเล่น และมอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง