Titan-VNS Auto Logistics (Titan-VNS) เดินหน้าขยายฐานการรับรองมาตรฐานการจัดการสำหรับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ควบคู่ไปกับการขยายระยะการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในช่วงปลายปี 2019 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ใบรับรองมาตรฐาน ISO แรกที่บริษัทฯ ได้รับคือ ISO 9001:2008 ก่อนที่จะยกระดับเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 ขณะที่การขอรับการรับรองใหม่ในปีนี้บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายในการรับรองมาตรฐานให้ครอบคลุมสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งการรับรองมาตรฐานใหม่นี้จะมีผลรับรองไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน ปี 2022

คุณบดินทร์ ตัณฑไพบูลย์ ประธาน บริษัท Titan-VNS Auto Logistics กล่าวว่า “สำหรับ Titan-VNS การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ และยังสะท้อนให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับสูงสุด เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ คุณค่า และความเชื่อมั่นของลูกค้า ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่บริษัทฯ ของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และยังได้ดำเนินการขยายอายุการรับรอง และปรับแนวทางการดำเนินการใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของทีมงานของเรา นอกจากนี้ ผมยังรู้สึกชื่นชมกับความกระตือรือร้นของพนักงาน Titan-VNS ที่พยายามตอบรับความท้าทายใหม่ๆ พร้อมยกระดับทักษะการฝึกอบรมและมาตรฐานการจัดการ เนื่องจากเราต้องการรากฐานที่สำคัญเพื่อเดินหน้าสร้างการเติบโตไปข้างหน้าอย่างที่เรามุ่งหวังไว้ สำหรับกลุ่มธุรกิจของเราการได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเราสามารถพูดได้ว่าเราทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการร่วมงานกับเรา”