TNSC เผยยอดส่งออก ก.ย. หดตัว 3.86 เปอร์เซ็นต์

0
201

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ร่วมกับคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน คุณจินตนา ศิริสันธนะ เลขาธิการ และคุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร แถลงข่าวการส่งออกเดือนกันยายน 2020

โดย TNSC ระบุว่า การส่งออกเดือนกันยายน 2020 มีมูลค่า 19,621 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 3.86 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การส่งออกในรูปเงินบาทเท่ากับ 609,838 ล้านบาท หดตัว 2.24 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน

ในขณะที่การนำเข้าในเดือนกันยายน 2020 มีมูลค่า 17,391 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 9.08 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน และการนำเข้าในรูปของเงินบาทมีมูลค่า 548,019 ล้านบาท หดตัว 7.59 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ เดือนกันยายน 2020 ประเทศไทยเกินดุลการค้า 2,230 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 61,819 ล้านบาท โดยเมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย การส่งออกเดือนกันยายนหดตัว 2.60 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ ภาพรวมช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2020 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 172,996 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 7.33 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทที่ 5,387,040 ล้านบาท หดตัว 7.69 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 152,372 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 14.64 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่า 4,805,888 ล้านบาท หดตัว 15.14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ช่วงเดือน มกราคมถึงกันยายน 2020 ประเทศไทยเกินดุลการค้า 20,623 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 581,152 ล้านบาท โดยเมื่อหักทองคำ น้ำมันและอาวุธยุทธปัจจัย การส่งออกเดือนมกราคมถึงกันยายนหดตัว 8.89 เปอร์เซ็นต์

การส่งออกในเดือนกันยายน กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 3.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยสินค้าที่ยังขยายตัวได้ดีคือ น้ำมันปาล์ม ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สิ่งปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์เลี้ยง แต่สินค้ากลุ่มที่หดตัวคือ น้ำตาลทราย ข้าว ยางพารา ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป

ขณะที่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หดตัว 3.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัว ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และถุงมือยาง ขณะที่สินค้ากลุ่มที่หดตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและทองคำ

ทั้งนี้ สรท. คาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2020 หดตัว 7 เปอร์เซ็นต์ (ณ พฤศจิกายน 2020) โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญคือ แนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการค้าโลก ทิศทางการส่งออกไทยที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

ขณะที่ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ 1) การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีความรุนแรงในทวีปยุโรป 2) การขาดแคลนระวางเรือและตู้สินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าในหลายเส้นทาง 3) ค่าเงินบาทที่ทรงตัวในระดับที่แข็งค่า และ 4) การนำเข้าที่ยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่