เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา teleport ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าดิจิทัลและโลจิสติกส์ในเครือสายการบิน AirAsia และ Triple i Logistics (Set: iii) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการวางแผนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยมีกำหนดเปิดให้บริการภายในวันที่ 1 มกราคม ปี 2020

คุณพีท เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท teleport กล่าวว่า “ขอขอบคุณคุณทิพย์ และทีมงาน ที่ได้วางรากฐานกลยุทธ์และโอกาสที่ดีในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับตลาดอีคอมเมิร์ซ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรามั่นใจว่า การบูรณาการระหว่างความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งสินค้า เครือข่ายที่แข็งแกร่งและครอบคลุมของแอร์เอเชีย และการลงทุนด้านเทคโนโลยีของ teleport จะทำให้เกิดการบริการด้านขนส่งที่เหนือความคาดหมายเเละสะดวกรวดเร็วขึ้นในประเทศไทยแน่นอน”

คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหารสายการบิน AirAsia Thailand กล่าวว่า “กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเเละขนาดกลาง จะได้รับประโยชน์ในการใช้บริการจากพื้นที่จัดเก็บใต้ท้องเครื่องบินของเรา เพื่อขนส่งสินค้าในภูมิภาคนี้ ผ่านการให้บริการของกลุ่มบริษัทเทเลพอร์ต และความเป็นมืออาชีพของ Triple i Logistics ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดำเนินการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศมาแล้วกว่า 10 ปีในประเทศไทย”

คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Triple i Logistics กล่าวว่า “การที่ AirAsia และ teleport มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับ Triple i ในการพัฒนาธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซ เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญ ของพันธมิตรทั้งสามฝ่าย และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศในระดับภูมิภาค”

teleport เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการขนส่งสินค้าและอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเป้าหมายขยายการเติบโตในประเทศไทย และเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการบริษัทในเครือของ AirAsia ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการด้านขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเครือข่ายที่ครอบคลุมกว่า 35 เมืองหลักในภูมิภาค

Triple i Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรสัญชาติไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศให้กับ AirAsia Thailand เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยเที่ยวบินของ AirAsia Thailand และ AirAsia X Thailand กว่า 2,200 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ผ่านฐานปฏิบัติการบินของ AirAsia Thailand ทั้งเจ็ดแห่ง รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

AirAsia ให้บริการเส้นทางบินสู่กว่า 140 จุดหมายปลายทางทั่วเอเชียแปซิฟิก ด้วยฝูงเครื่องบินขนาด 200 ลำ พร้อมมีฐานปฏิบัติการในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุมทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกา