ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ทางท่าเรือยูนิไทย ได้ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทางโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงาจะทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบต่อไปยังโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป