Volvo Trucks บริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกชั้นนำ เปิดตัวรถบรรทุกใหม่สี่รุ่น ซึ่งเน้นการปฏิบัติการที่เป็นมิตรต่อผู้ขับขี่ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงาน
“เราภูมิใจในการลงทุนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เป้าหมายของเราคือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดของลูกค้า โดยส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของพวกเขา และช่วยดึงดูดพนักงานขับรถที่ดีที่สุด ในสภาวะทางการตลาดที่มีการแข่งขันสูง” Mr. Roger Alm ประธานบริษัท Volvo Trucks กล่าว ทั้งนี้ รถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งสี่รุ่น ได้แก่ Volvo FH, FH16, FM และ FMX นับเป็นตัวเลือกสองในสามของรถบรรทุกขนส่งทั้งหมดจาก Volvo Trucks

ด้วยการเติบโตของอุปสงค์ในการขนส่งที่สร้างความกดดันให้กับอุตสาหกรรมทั่วโลกในการจัดจ้างพนักงานขับรถที่มีทักษะ ยกตัวอย่างเช่น ทวีปยุโรปที่มีตำแหน่งพนักงานขับรถว่างอยู่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกค้าให้ดึงดูดพนักงานขับรถที่ดีที่สุด Volvo Trucks จึงได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนารถบรรทุกให้ปลอดภัยมาก มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความน่าใช้งานสำหรับพนักงานขับรถมากยิ่งขึ้น

Volvo Trucks ได้สร้างแบบรถบรรทุกไว้อย่างหลากหลาย ด้วยห้องคนขับที่สามารถปรับแต่งได้ตามการใช้งาน ซึ่งสำหรับการขนส่งทางไกล ห้องคนขับเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน และเป็นเสมือนสำนักงานเคลื่อนที่ในการขนส่งระดับภูมิภาค ดังนั้น วิสัยทัศน์ในการขับขี่ ความสะดวกสบาย กายรศาสตร์ ความดังของเสียงรบกวน การควบคุม และความปลอดภัย จึงถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาแบบรถรุ่นใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของรถบรรทุกให้สะท้อนถึงคุณสมบัติใหม่ของรถและสวยงามมากขึ้นด้วย