บริษัท Wallenius Wilhelmsen ได้รับรางวัล Export Processor Kaizen Award จาก บริษัท Toyota Logistics Services ด้วยการออกแบบแผนการดำเนินงานของ WW Solutions ที่คิดค้นขึ้นเพื่อลดปริมาณกระดาษเหลือใช้ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนล้อรถยนต์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการประกอบรถยนต์ ใน Savannah รัฐ Georgia สหรัฐอเมริกา

โดย Kaizen นั้น เป็นแนวคิดทางธุรกิจของญี่ปุ่นที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของธุรกิจ Mr. Wayne Washington รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ทวีปอเมริกา กล่าวว่า

“เราใช้แผนงานแบบ Kaizen ในการจัดการกับกระดาษจำนวนมหาศาลในขั้นตอนประกอบล้อรถยนต์ เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งการนำเสนอโซลูชั่นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนี้จะช่วยสานสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท Toyota ให้แน่นแฟ้นกว่าเดิม และยังแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เรามีให้แก่ผู้ใช้บริการของเราอีกด้วย”