DSV สนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติของสภากาชาด

0
130

บริษัท DSV สนับสนุนการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยพิบัติ Forecast-based Action ของสภากาชาดเดนมาร์ก ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะอากาศเพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยพิบัติ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยธรรมชาติสูง อาทิ ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งและวิกฤตขาดแคลนอาหารที่มีผู้ได้รับผลกระทบถึงหกล้านคน ในระหว่างปี 2019 และ 2020

Ms. Lindsay Zingg ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานความยั่งยืน บริษัท DSV Panalpina กล่าวว่า “บริษัทฯ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ Forecast-based Action ที่ช่วยในการคาดการณ์ภัยพิบัติและรักษาชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น บริษัทฯ ยังมีความพร้อมที่จะส่งเครื่องมือสำหรับให้ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย”

Mr. Mike Powell ตัวแทนของสภากาชาดเดนมาร์ก กล่าวว่า “ระบบ Forecast-based Action ช่วยในการคาดการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ได้ล่วงหน้า ซึ่งครอบคลุมถึงจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบ เพื่อเตรียมการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่