Webb Fontaine ผู้ให้บริการโซลูชันระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบไอทีชั้นนำ ได้รับอนุมัติสัญญา 5 ปี จากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อติดตั้ง ออกแบบ และบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม National Single Window (NSW) ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลการค้าของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในมัลดีฟส์ไว้อย่างครบวงจรในระบบเดียว

Maldives National Single Window (MNSW) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ภายในสิ้นปีหน้า จะช่วยปรับปรุงพิธีการทางการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการสำหรับการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ จะช่วยเพิ่มความโปร่งใส เร่งการปล่อยสินค้าให้เร็วขึ้น ประหยัดต้นทุนอันเนื่องมาจากการลดความล่าช้า ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายการค้าได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลนำเข้าและส่งออกให้มีความแน่นอนและคาดการณ์ได้สำหรับชุมชนการค้าในมัลดีฟส์

สัญญาระหว่าง Webb Fontaine กับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบดิจิทัล และเป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับชุมชนการค้าของมัลดีฟส์

Mr. Didier Reymond ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Webb Fontaine กล่าวว่า “ข้อตกลงระหว่าง Webb Fontaine กับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ถือเป็นหลักชัยสำคัญสำหรับทั้งสองฝ่าย การนำ MNSW มาใช้ จะช่วยลดเวลาและต้นทุนลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทั้งหน่วยงานรัฐบาลและผู้ถือผลประโยชน์ในภาคเอกชน นอกจากนี้ยังช่วยขจัดความไร้ประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากขั้นตอนการทำงานที่อาศัยเอกสารกระดาษเป็นส่วนใหญ่”

MNSW จะทำให้มัลดีฟส์มีระบบศุลกากรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับขั้นตอนทางธุรกิจ สร้างความโปร่งใส อีกทั้งยังช่วยยกระดับการค้าขายสินค้าภายในภาคเอกชนสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Mr. Fayyaz Ismail รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างเรากับ Webb Fontaine คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเราในฐานะประเทศที่จะปรับปรุงและพัฒนาพิธีการทางการค้าในปัจจุบันให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศจะส่งผลดีอย่างใหญ่หลวงต่อการทำธุรกิจกับมัลดีฟส์”