เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการค้าโลก สายการเดินเรือ Yang Ming Marine Transport Corp ได้เพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายการบริการในทวีปเอเชีย รวมถึงปรับปรุงเส้นทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน สายการเดินเรือฯ ได้เปิดตัวบริการใหม่ในเส้นทางการค้า Intra-Asia ภายใต้ชื่อ China-Thailand Service (CTX service) และมีกำหนดการเดินเรือเที่ยวแรก โดยออกจากท่าเรือ Shanghai ในวันที่ 12 กรกฎาคม ปี 2019

สำหรับบริการ CTX Service จะปฏิบัติการด้วยเรือขนส่งตู้สินค้าขนาดพื้นที่ระวาง 1,200 ทีอียู จำนวนสามลำ ซึ่งหนึ่งในนั้นจะปฏิบัติการโดยสายการเดินเรือ Yang Ming โดยมีรอบการวนเรือออกจากท่าเรือ Shanghai ไปยัง Ningbo, Xiamen, Laem Chabang, Bangkok, Laem Chabang, Hong Kong และกลับเข้าท่าเรือ Shanghai โดยจะใช้ระยะเวลาการเดินทางทั้งหมด 21 วัน

ปัจจุบัน สายการเดินเรือ Yang Ming มีบริการในประเทศไทยรวมทั้งหมดเจ็ดบริการ ซึ่งนอกจากบริการ CTX Service แล้ว ยังมีบริการอื่นๆ อาทิ China-Vietnam/Thailand Service (CTS service), Japan-Thailand Service (JTC service), South East Asia V (SE5 service), Thailand-Indonesia Express (ITS service), Japan-Thailand Express service (JTX Service) และ North China-Thailand Service (NCT service)