เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สายการเดินเรือ Yang Ming Marine Transport Corp. (Yang Ming) เปิดเผยกำหนดการให้บริการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียภายใต้ชื่อบริการ TIX (Thailand – Indonesia Service) โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมเป็นต้นไป

โดยบริการ TIX จะเชื่อมโยงท่าเรือ Laem Chabang เข้ากับท่าเรือ Singapore และ Jakarta โดยตรง และยังสามารถเชื่อมต่อลูกค้าไปยังปลายทางอื่นๆ ทั่วโลกผ่านเครือข่ายการบริการของ Yang Ming อีกด้วย

นอกเหนือไปจากบริการ TIX ที่เปิดใหม่แล้ว Yang Ming ยังมีบริการอื่นๆ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยบริการ SE5, SE8, ITS, RCX, RSE, SS1, SSX และ SYX เพื่อมอบบริการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมและสะดวกสบายให้กับลูกค้า