เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา Zebra Technologies ผู้มอบบริการโซลูชั่นที่ทันสมัยแก่องค์กรและเครือข่ายคู่ค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมโรงงาน ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการปฏิบัติงานภาคสนาม

โดยภายในงานประชาสัมพันธ์ Mr. Tan Aik Jin ผู้จัดการฝ่าย Vertical Solutions Lead ด้านอุตสาหกรรมการผลิตการขนส่งและโลจิสติกส์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Zebra Technologies เปิดเผยว่า องค์กรด้านการขนส่งในเอเชียแปซิฟิกกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพามากขึ้นเรื่อยๆ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่า บริษัทด้านการขนส่งสินค้านั้น จะมุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาระดับใช้งานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานภาคสนาม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

พร้อมกันนั้น คุณศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Zebra Technologies ได้นำเสนออุปกรณ์ภาคสนามรุ่นใหม่ของบริษัทฯ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้มากขึ้น ทั้งยังมีความทนทานและใช้งานได้นาน อาทิ คอมพิวเตอร์ติดยานพาหนะขนส่ง รุ่น VC80X ที่คงทนต่อทุกสภาพอากาศ และเหมาะกับงานภาคสนามทั้งในคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าทางอากาศ ทางเรือ และทางบก แท็บเล็ตภาคสนามรุ่น L10 สำหรับงานภาคสนามหรือติดรถบรรทุกสินค้า ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และปรินท์เตอร์พกพา รุ่น ZQ220 ที่สามารถพิมพ์ได้ทั้งใบเสร็จ รวมถึงฉลากอีกด้วย