เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สายการเดินเรือ ZIM ประกาศขยายความร่วมมือทางกลยุทธ์ในเส้นทางการค้า Asia – US Gulf กับสมาชิกของกลุ่มพันธมิตร 2M ซึ่งประกอบด้วย สายการเดินเรือ Maersk และ MSC

ภายใต้ข้อตกลงครั้งใหม่นี้ครอบคลุมถึงการให้บริการเดินเรือในสองเส้นทาง คือ บริการ ZIM US Gulf Central China Xpress (ZGC) ซึ่งปฏิบัติการด้วยเรือขนส่งสินค้าขนาดพื้นที่ระวาง 6,500 ทีอียู 10 ลำ โดยมีรอบการวนเรือออกจากท่าเรือ Ningbo ไปยัง Shanghai, Busan ก่อนจะแวะถ่ายลำที่คลอง Panama และเดินเรือต่อไปยังท่าเรือ Houston, Mobile, Miami, Freeport แวะถ่ายลำอีกครั้งที่คลอง Panama ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง Araijan และ Busan โดยคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการออกจากท่าเรือ Ningbo ครั้งแรกในวันที่ 18 สิงหาคมนี้

รวมถึงบริการ ZIM US Gulf South China Xpress (ZGX) ซึ่งปฏิบัติการด้วยเรือขนาดพื้นที่ระวาง 4,500 ทีอียู 10 ลำ โดยมีรอบการวนเรือออกจากท่าเรือ Xiamen ไปยัง Yantian, Busan ก่อนจะแวะถ่ายลำที่คลอง Panama และเดินเรือต่อไปยังท่าเรือ Houston, Mobile, Tampa, Manzanillo แวะถ่ายลำอีกครั้งที่คลอง Panama ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง Balboa และ Busan โดยคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการออกจากท่าเรือ Xiamen เป็นครั้งแรกในวันที่ 16 สิงหาคมนี้