ในขณะที่ปริมาณการบริโภคสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสำหรับตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าตู้สินค้าเย็น ก็สูงขึ้นตามไปด้วย 

ZIM สายการเดินเรือชั้นนำระดับโลกสัญชาติอิสราเอล นับเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าตู้เย็นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา จากการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาตู้สินค้า โดยเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศและเส้นทางการค้าที่มีศักยภาพสูง รวมถึงการผลิตจำนวนตู้สินค้าเพิ่ม ส่งผลให้ ZIM เป็นผู้นำในธุรกิจตู้สินค้าเย็นที่กำลังเฟื่องฟูในอุตสากรรมการขนส่งทางทะเล

สินค้าควบคุมอุณหภูมิจะประกอบด้วย อาหารและของสดเน่าเสียง่ายหรือสินค้ามูลค่าสูง เช่น เวชภัณฑ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์  โดยสินค้าที่ ZIM ส่งออกจากไทยมากที่สุดคือ ผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด ซึ่งมีปลายทางไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าถุงยางอนามัยก็เป็นสินค้าสำคัญของไทยอีกชนิดหนึ่งที่บรรจุใจตู้สินค้าเย็น และส่งออกไปยังประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน  สินค้าเหล่านี้ใช้ประโยชน์จาก ‘ZIMonitor’ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีติดตามสถานะขนส่งล้ำสมัยที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลอุณหภูมิของตู้สินค้าได้อย่างสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เพื่อเรียนรู้ถึงพันธกิจของ ZIM นิตยสาร LM ได้พูดคุยกับ Mr. Michael Shvarzman ประธานฝ่ายขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิและสินค้าพิเศษ และ Ms. Steffi Chow ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิประจำภูมิภาคเอเชีย เกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานแบบ ‘Agile’ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เน้นความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้สายการเดินเรือฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการอันดับต้นๆ  พร้อมด้วยทีมงานจาก ZIM Thailand ที่มาร่วมให้ข้อมูลวงในเกี่ยวการส่งออกไทย โดยมี คุณรินธิดา เจียมวิทยานุกูล ผู้จัดการฝ่ายขายระดับประเทศ และคุณณัฐวุฒิ วิวัฒน์บุตรสิริ ตัวแทนฝ่ายขาย แผนกขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

The Modernisation of ZIM

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษ ที่ Mr. Shvarzman ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับ ZIM และได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายของสายการเดินเรือฯ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะประธานฝ่ายขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิและสินค้าพิเศษ เขาคือผู้นำการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิของสายการเดินเรือฯ

“ตอนที่ผมได้รับมอบหมายให้เข้ามาพัฒนากองตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิของ ZIM ผมตัดสินใจย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุจุดหมาย โดยในปี 2016 เราเลือกที่จะให้ความสำคัญกับ 10 ประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น”

“แม้ว่าในตอนนั้นเราจะมีทีมงานในไทยที่แข็งแกร่ง และเครือข่ายบริการท้องถิ่นที่ครอบคลุมจาก Gold Star Line เป็นทุนเดิม แต่เราก็เลือกที่จะจัดตั้งทีมงานฝ่ายขายสำหรับดูแลบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิของแต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยสรรหาลูกค้ารายใหม่ และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น”

หลังจากจัดตั้งทีมงานที่แข็งแกร่งอันเป็นรากฐานสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมั่นคงแล้ว Mr. Shvarzman จึงหันไปประสานงานกับสำนักงานใหญ่ เพื่อชี้แจงปัญหา แก้ไขข้อบกพร่อง และเริ่มยกประเด็นเรื่องกองตู้สินค้าครั้งใหญ่ ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2016 อายุเฉลี่ยของตู้สินค้าของ ZIM จะอยู่ที่ 11 ปี สายการเดินเรือฯ จึงลงทุนสั่งผลิตตู้สินค้าใหม่ทั้งหมด 8,000 ตู้ ซึ่งช่วยลดอายุเฉลี่ยลงเหลือเพียง 5 ปี ส่งผลให้ ZIM กลายเป็นสายการเดินเรือที่มีกองตู้สินค้าเย็น ที่อายุการใช้งานน้อยที่สุดในอุตสาหกรรมฯ

ZIM’s Thai Reefer Team

เช่นเดียวกับฝ่ายขาย ทีมงานขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่ช่วยให้ ZIM สามารถให้บริการลูกค้าเฉพาะด้านได้อย่างยอดเยี่ยม โดยลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดจากทีมงานที่มีความเข้าใจในตลาดอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากโครงการอบรมด้านการขนส่งตู้สินค้าเย็นที่ถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้พนักงานมีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งรวมไปถึงการพยายามที่จะเข้าใจลูกค้า  ลดช่องว่างทางการสื่อสาร  และความสามารถในการสื่อความ

พนักงานที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจะมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และตระหนักถึงความสำคัญของสินค้า อีกทั้งยังทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการจัดการสินค้าเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง

นอกจากนี้ พนักงานสามารถช่วยเร่งรัดกระบวนการและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องด้วยโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นของ ZIM  เช่น การกำหนดอัตราค่าระวางขนส่งที่บริหารจัดการโดยสำนักงานระดับภูมิภาค ทำให้ทีมงานในไทยสามารถเสนอราคาให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Recognising Seasonality

เป้าหมายต่อไปของ ZIM คือการให้ความสำคัญกับสินค้าตามฤดูกาลของประเทศกลุ่มเป้าหมาย และจับคู่สินค้านำเข้า-ส่งออก จากท่าเรือต่างๆ ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้ใช้งานตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดจำนวนการยกเลิกเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือต่างๆ ตามกำหนดการ

“การจัดการตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิซึ่งเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูงให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง” Mr. Shvarzman กล่าว “ตัวอย่างเช่น ฤดูการส่งออกทุเรียนของไทยที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ทำให้เราต้องจัดเตรียมตู้สินค้าให้เพียงพอสำหรับการส่งออกผลไม้จำนวนมากไปยังประเทศฮ่องกง ซึ่งในขณะเดียวกัน เราก็ต้องหาสินค้านำเข้าเพื่อส่งตู้สินค้ามายังประเทศไทยด้วยเช่นกัน”

สายการเดินเรือฯ เล็งเห็นว่าหนึ่งในสินค้านำเข้าหลักของไทยอย่างผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีปริมาณมากเพียงพอ จึงบริหารจัดการตู้สินค้าให้ลงตัว เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีตู้สินค้ามากพอสำหรับรองรับฤดูการส่งออกของไทย

“ZIM ได้เปิดเส้นทางบริการใหม่ซึ่งเป็นบริการขนส่งตรงไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยไทยส่งออกอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล เช่นมะพร้าวไปยังประเทศเหล่านี้เป็นอันดับต้นๆ” คุณณัฐวุฒิกล่าว “ซึ่งแต่ก่อนเราต้องส่งตู้สินค้าเปล่าไปรับผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์มายังประเทศไทย ทำให้มีต้นทุนในการขนส่งสูง แต่ตอนนี้เราสามารถทำกำไรได้ทั้งขาออกและขาเข้า”

How ZIMonitor gives 24/7 Peace of Mind

นอกจากการลงทุนผลิตตู้สินค้าใหม่แล้ว ZIM ยังเล็งเห็นความสำคัญของการติดตามสถานะอุณหภูมิ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด กล่าวคือ เมื่อลูกค้าใช้ตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ติดตั้งอุปกรณ์ ZIMonitor ลูกค้าจะสามารถติดตามสินค้าและได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ทันที ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลอุณหภูมิภายในตู้สินค้า ความชื้น สถานะการเปิด-ปิดเครื่องทำความเย็น การเปิดตู้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงตำแหน่งของตู้สินค้าจากระบบ GPS ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีความอ่อนไหว และมีมูลค่าสูง

Mr. Shvarzman กล่าวเสริมว่า “ZIMonitor เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องยนต์ของตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยจะแจ้งเตือนสถานะต่างๆ แก่ลูกค้าผ่านทางข้อความ SMS หรืออีเมล แม้ว่าอุณหภูมิจะผันผวนเพียงเล็กน้อยก็ตาม หรือแม้แต่ในกรณีที่ตู้สินค้าถูกขนส่งออกนอกเส้นทางหรือประตูตู้ถูกเปิดออก อุปกรณ์ก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที นอกจากนี้ เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย”

ข้อดีของบริการ ZIMonitor คือการช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมด้วยข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

“ปัจจุบัน ตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการติดตั้ง ZIMonitor แล้ว และเราตั้งเป้าติดตั้งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในสองถึงสามปีข้างหน้า” Mr. Shvarzman อธิบาย

ZIM’s interests in Thailand

กล่าวได้ว่าธุรกิจของ ZIM ในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยมีการเติบโตถึง 89 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020  ความสำเร็จนี้เกิดจากการลงทุนผลิตตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิเพิ่ม  การติดตั้งอุปกรณ์ ZIMonitor รวมไปถึงทีมงานฝ่ายขายมากประสบการณ์ ที่มีความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาด และมีความสามารถในการหาลูกค้าที่มีความต้องการตรงกับบริการของสายการเดินเรือฯ

โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทยคือภูมิภาคเอเชีย และเส้นทางการค้าเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสำหรับราชาและราชินีผลไม้ของไทยอย่างทุเรียนและมังคุดไปยังจีน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

“บริการขนส่งตรงของเรา เชื่อมต่อผลไม้จากไทยสู่จีนโดยผ่านฮ่องกง ซึ่งจะได้รับการขนส่งต่อไปยังเมือง Guangzhou เพื่อกระจายสินค้าไปยังปลายทางทั่วประเทศจีน ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการระยะเวลาการขนส่งที่สั้น และการดำเนินพิธีศุลกากรที่รวดเร็ว โดยจุดเด่นของบริการเราคือ บริการจากตัวแทนฝ่ายขายที่มีความรู้เฉพาะทาง พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตู้สินค้าที่ใหม่ซึ่งช่วยคงความสดของผลไม้ ซึ่งสามารถยืดอายุสินค้าบนชั้นวางขายได้ถึงสามวัน” Ms. Chow กล่าว

อีกหนึ่งเส้นทางบริการที่ได้รับความนิยมของ ZIM ซึ่งมอบผลประกอบการที่ดีเยี่ยมให้แก่สายการเดินเรือฯ ก็คือบริการ ZX2 ที่เชื่อมท่าเรือแหลมฉบังสู่ท่าเรือ Los Angeles สหรัฐอเมริกา “เส้นทางบริการใหม่นี้ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับลูกค้าจากระยะเวลาการขนส่งที่สั้น โดยสินค้าที่ลูกค้าเราส่งออกส่วนใหญ่คือ อาหารทะเลและผลไม้” คุณรินธิดา กล่าว

Agility is ZIM’s Backbone

ZIM ภาคภูมิใจในความสามารถขององค์กรด้านการปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเฟ้นหาตลาดใหม่ๆ และสินค้าชนิดต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ โดยเมื่อเส้นทางการค้าใหม่เกิดขึ้น สายการเดินเรือฯ ก็สามารถปรับผังการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ZIM ไม่เคยรั้งรอให้โอกาสทางธุรกิจเข้ามาหา แต่เลือกที่จะมุ่งเข้าหาโอกาสทางธุรกิจด้วยตัวเอง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการกองตู้สินค้า และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการบริการอย่างชาญฉลาด ทำให้สายการเดินเรือฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ไว สามารถกล่าวได้ว่า ZIM เป็นหนึ่งในสายการเดินเรือระดับโลกที่มีความเข้าใจในจุดแข็งของตัวเองเป็นอย่างดี และสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยทีมงานขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในไทยที่เปี่ยมศักยภาพ ตู้สินค้าใหม่ที่มาพร้อมกับนวัตกรรม ZIMonitor และการบริหารที่ดีเยี่ยมโดย Mr. Shvarzman ทำให้ ZIM สามารถตั้งเป้าการเติบโตสำหรับปริมาณสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น และจะยังคงเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเส้นทางการบริการภายในภูมิภาคเอเชีย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่